Transportavtaler

Transportavtaler

Vi transporterer alt av kjøtt, fisk, frukt/- grønt samt kjøl og frysevarer. Noen av de avtaler vi har er med blant annet Horn`s Slakteri.
Link til en av våre store kunder og samarbeidspartner er Horn`s Slakteri med all transport sør av ferskvare/kjøtt for dem; Horn`s Slakteri.

Vi takker for tillit og godt samarbeid.

På grunn av økende oppdragsmengde har Rasmussen Anlegg AS behov for å øke staben av dyktige medarbeidere. Vi søker derfor...
På grunn av økende oppdragsmengde har Rasmussen Anlegg AS behov for å øke staben av dyktige medarbeidere. Vi søker derfor...
Takk for påskehilsen fra YX Bogen - Niingskroa :-)...