Leknes – Storeidøy med ny vannledning

Leknes – Storeidøy med ny vannledning

Avtale ingått om legging av ny vannledning til Storeidøy v/ Leknes havn

På grunn av økende oppdragsmengde har Rasmussen Anlegg AS behov for å øke staben av dyktige medarbeidere. Vi søker derfor...
På grunn av økende oppdragsmengde har Rasmussen Anlegg AS behov for å øke staben av dyktige medarbeidere. Vi søker derfor...
Takk for påskehilsen fra YX Bogen - Niingskroa :-)...