Transport av:

  • Kjøtt
  • Fisk
  • Frukt og Grønt
  • Emballasje
  • Frysevarer
  • Salt i BigBags

– Til avtalt tid og sted! 

Hovedvirksomheten har hele tiden vært å betjene det nord norske næringsliv innenfor næringsmiddelindustrien, med gode logistikkløsninger. Med bakgrunn i dette, er våre transportoppdrag basert på kunder og grossister innenfor dagligvare, frukt & grønt, kjøtt & fisk, samt emballasje tilknyttet næringen.

Kontakt oss for spørsmål og tilbud rundt dine transportbehov.

På grunn av økende oppdragsmengde har Rasmussen Anlegg AS behov for å øke staben av dyktige medarbeidere. Vi søker derfor...
På grunn av økende oppdragsmengde har Rasmussen Anlegg AS behov for å øke staben av dyktige medarbeidere. Vi søker derfor...
Takk for påskehilsen fra YX Bogen - Niingskroa :-)...